PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Množství CO2 překročilo symbolickou rekordní hranici. Poprvé v historii lidstva

SVOBODNÉ VOLBY 95 % LIDÍ ŽÍT NEGATIVNÍ ŽIVOTY ZPŮSOBUJÍ I MJ. STÁLÉ DRAMATICKÉ ZVYŠOVÁNÍ MNOŽSTVÍ SKLENÍKOVÉHO PLYNU CO2. NA TOM MÁ SVŮJ DÍL ODPOVĚDNOSTI TAKÉ CHYBNÝ "VĚDECKÝ" PŘÍSTUP VE VŠECH OHLEDECH - VÝVOJE ŠPATNÝCH - ŠPINAVÝCH TECHNOLOGIÍ A ŠPATNÉ POUŽÍVÁNÍ LIDMI - TEDY PŘEDEVŠÍM PLÝTVÁNÍ. ČISTÉ TECHNOLOGIE NEJSOU NEGATIVNÍM VĚDCŮM DOSTUPNÉ (DUCHOVNÍ ZÁKON). DŮSLEDKY SI LIDÉ STÁLE ZAŽÍVAJÍ NA VLASTNÍ KŮŽI, NEJVÍCE VE VELKÝCH MĚSTECH - ZNEČIŠTĚNÍM, ALE I VE VŠECH REGIONECH FORMOU RŮZNÝCH PŘÍRODNÍCH POHROM A KATASTROF, JAK JE SAMI NAZÝVAJÍ, VE SKUTEČNOSTI STÁLE SILNĚJŠÍCH OČISTNÝCH PROCESŮ PLANETY ZEMĚ. PLANETA SE OČIŠŤUJE A BUDE I NADÁLE OD HRUBOVIGRAČNÍCH ENERGIÍ, KTERÉ MILIARDY LIDÍ SVÝM NEGATIVNÍM MYŠLENÍM VYZAŘUJE, A JISTĚŽE I OD OSTATNÍCH ŠKODLIVIN A JEDŮ, KTERÉ NEVĚDOMÍ LIDÉ PRODUKUJÍ VE SVÉ "VYSPĚLÉ CIVILIZACI".

10. května 2013

Množství oxidu uhličitého překročilo poprvé v historii lidstva magickou hranici 400 ppm, tedy molekul CO2 v miliónu molekul vzduchu. Uvedli to podle BBC američtí vědci. V laboratoři Keeling na Havaji, kde se nejdéle sleduje množství skleníkových plynů, naměřili na sopce Mauna Loa 400,03 ppm.

Takový objem oxidu uhličitého v atmosféře byl podle expertů naposled před třemi až pěti milióny lety, tedy v době, kdy Homo sapiens ještě neexistoval. Tehdy bylo podnebí teplejší než nyní.

Oxid uhličitý je nejdůležitější z tzv. skleníkových plynů, které způsobují oteplování klimatu. K nárůstu jeho objemu přispívá spalování fosilních paliv.

Jeho hladina se mění i v závislosti na ročním období, na severní polokouli vzrůstá v zimních měsících a klesá v letních. Klimatologové proto očekávají, že v nejbližší době poklesne.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

"Je nepochybné, že hodnota 400 ppm je neslučitelná s cílem, který si daly všechny fungující státy již v roce 1992, totiž stabilizovat koncentraci skleníkových plynů na úrovni, která by předešla nebezpečnému narušení klimatického systému vlivem lidské činnosti," komentoval zprávu Jan Hollan z Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

"Nárůst koncentrace CO2 se navíc děje rychlostí, která značně komplikuje a prodražuje - a v řadě případů zcela vylučuje - naši možnost se novým podmínkám přizpůsobit. Proto je hlavním řešením redukovat emise skleníkových plynů," uvedla Klimatická koalice, která je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí.

Dlouhodobě objem CO2 v atmosféře vzrůstá.Když Charles Keeling začal měřit v roce 1958 množství oxidu uhličitého v atmosféře, činila hodnota 315 ppm. Předtím byla hodnota ještě nižší, jak se odvozuje z výzkumů ledu v Antarktidě. Před osmi sty tisíci lety byl objem CO2 atmosféře mezi 200 a 300 ppm.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr himmelens-anglar.se